membran

Sabit tavan adi üsullardan başqa membran və tentlər vasitəsi ilə həyata keçirilir.

 Membran və polad konstruksiya küləyə, hər növ hava şəraitinə uyğun, yanmayan materialdan istehsal edilir; 
• Elastiklik, sağlamlıq və dayanıqlıq bu sistemin xüsusiyyətlərindəndir;
• Membranın hazırlandığı material: yanmayan, -30 ilə +70 dərəcə soyuq və istiyə davamlıdır və zəmanət verilir;
• Ultrabənövşəyi şüalardan qoruyur;
• Boyası epoksid boyadır.