Qış bağçaları

Qış bağçası üçün cambalkon və tavan sistemləri istər istifadəsi, istərsə də dizaynı ilə istənilən təbii məkanın gözəlliyini və təbiiliyini qoruyaraq şık və modern yaşayış sahəsinə çevirir, hüzurlu və estetik mühit yaradır.  Windstop şirkəti qış bağçalarının dəmir konstruksiyalarının tam yığılmasını, bununla bağlı bütün texniki məsələlərin həllini, konstruksiyaların dayanıqlığını peşəkar mütəxəssislər tərəfindən layihələndirilməsini öz üzərinə götürür.

Hərəkət edən sistemlər: Qış bağçalarının tavanlarını müxtəlif açılıb-bağlanan sistemlərlə bağlamaq olar:

-   hərəkət edən alümin panellər;
-   tentlər;
-  hərəkət edən şüşə panellər