Tam təchizatlı müdafiə postları

Şikətimiz sizlərə kondisioneri, elektrik şəbəkəsi, isti döşəməsi olan tam təchizatlı şüşədən müdafiə postlarını təklif edir.