izosistem

Azərbaycanda “izosistem” deyildikdə, izolyasiya qatı olan alümin profillər nəzərdə tutulur. İzosistemlərdə  tətbiq olunan aksessuarlarla yanaşı izolyasiya qatının qalınlığı, tərkibi ve digər mexaniki xüsusiyyətləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. İstehsalçı ölkənin standartlarına uyğun olaraq izosistemlərin texniki xarakteristikaları fərqlənir.