pərdəli

Özündən pərdəli sistemlərdə də digər  cambalkon sistemləri kimi  mövsümünə görə məkanı tamamən açmaq və ya qapatmaq qabliyyətinə malikdir. Pərdələr şüşə ilə birlikdə hərəkət edir.